هوش مصنوعی

تشخیص انحراف قلبی

انحراف قلبی در یک الکتروکاردیوگرام برای پیدا کردن راست محور قلبی می‌توان لید III بررسی کرد. در این حالت لید III بیشترین انحراف مثبت را دارد و لید I باید انحراف منفی نشان دهد.

انحراف

انحراف به راست محور قلبی با بیماری هیپوتروفی بطنی یا افزایش ضخامت بطن قلب در ارتباط است.انحراف به چپ محور قلبیدر انحراف به چپ محور قلبی لید I بیشترین میزان انحراف مثبت را نشان می‌دهد و لیدهای II و III هر دو انحراف منفی نشان می‌دهند.

انحراف قلبی به چپ محور قلبی با برخی از ناهنجاری‌ها و بیماری‌های قلبی در ارتباط است.مرحله سوم: امواج Pمرحله بعدی این است که به امواج P نگاه کنیم و به سؤالات زیر پاسخ دهیم:آیا امواج P وجود دارند؟اگر چنین است، آیا هر موج P در ادامه به یک مجموعه QRS ختم می‌شود؟آیا امواج P عادی به نظر می‌رسند (مدت زمان، جهت و شکل را بررسی کنید)؟اگر امواج P وجود نداشته باشد، آیا فعالیت دهلیزی وجود دارد؟

موج دندانه اره‌ای و غیرسینوسی:

امواج فلوترامواج ایزوالکتریک نامنظم:

امواج فیبریلاسیون (اگر امواج P وجود نداشته باشد و ریتم نامنظم در نوار قلب دیده شود، ممکن است نتیجه تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی را نشان دهد)

خط مسطح:

هیچ گونه فعالیت دهلیزی وجود نداردمرحله چهارم: فاصله PR فاصله PR باید اندازه‌ای بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه (معادل ۳ تا ۵ مربع کوچک) باشد.

فاصله طولانی PRفاصله طولانی PR (در حدود ۰٫۲ ثانیه) نشان دهنده تاخیر دهلیزی (Atrioventricular Delay) است.

تمام فواصل PR در طول نوار قلبی در حالت طبیعی باید مساوی باشد.

موج p

3 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری