هوش مصنوعی

انسداد عروق کرونری و علائم

انسداد عروق کروزی یا محیطی در این شرایط، اما با توجه به ماهیت پایدار پلاک آترواسکلروز، درد همیشه با سطح تقریبا ثابت و معینی از فعالیت ایجاد شده

و هیچگاه درد استراحتی نخواهیم داشت. این شرایط شیوع نسبتاً بالایی در جامعه داشته و بیشتر افراد مسن به درجاتی درگیر این فرم پایدار آترواسکلروز می‌باشند

اما با توجه به ماهیت پایدار آن و سیر تدریجی افزایش یابنده (با حتی سیر کاهش یابنده با درمان‌های دارویی و تغییر روش زندگی)،

معمولا مشکل عمده و ناگهانی در زندگی ایجاد نمی‌کند.

تشخیص سکته


اما بیشتر‌ین ترس پزشکان از این شرایط، احتمال پاره شدن این پلاک ها و تشکیل ترومبوس در اطراف پلاک پاره شده می‌باشد. در چنین شرایطی بیمار درد استراحتی یا درد فعالیتی جدیداً شروع شده بیان می‌کند

یا از تشدید درد فعالیتی قبلی با سطح فعالیت کمتر یا نیاز به داروهای وازوردیلاتور بیشتر مثل نیترات‌ها را ذکر می‌کند

که بعنوان سندرم حاد کرونری با طیف تشخیصی آنژین ناپایدار تا انفارکتوس میوکارد را شامل می ‌شود.

پس سندرم حاد کرونری با طیف تشخیص از آنژین ناپایدار تاانفارکتوس (حمله  یا سکته ) قلبی بصورت یکی از تعاریف زیر تعریف می‌شود.
۱-    شروع درد سینه (آنژین)  فعالیتی جدید (در طی ۴ تا ۶ هفته اخیر)

۲-    درد سینه (آنژین) استراحتی در هر زمان

۳-    تشدید درد سینه (آنژین) قبلی (شروع درد با فعالیت کمتر یا افزایش اخیر نیاز به نیترات و دارو)
با توجه به اهمیت درد سینه در مراجعه به اورژانس،

در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی نحوه تشخیص و درمان سندرم حاد کرونری،

نگرش جدید در مورد پدیده‌های آترواسکلروز در بیماران ایجاد نمائیم.
درد حاد قفسه سینه یکی از شایع‌ترین علل مراجعه به بخش اورژانس می‌باشد.

این تظاهر می‌تواند معرف سکته قلبی (سندرم حاد کرونری (ACS=acute coronary syndrome )) باشد.

البته بعد از ارزیابی‌های تشخیصی، تنها ۳۰-۱۵% از بیماران با درد حاد قفسه سینه، واقعاً سکته قلبی (سندرم حاد کرونری) دارند.

گاهی افتراق بیماران دچار سکته قلبی با دیگر موقعیت‌های تهدید کننده حیات (آمبولی ریه، دایسکشن آئورت ، پنوموتراکس خودبخودی و پریکاردیت یا تامپوناد) ،

از بیماران دچار درد قفسه سینه غیر قلبی و غیر تهدید کننده حیات دشوار است.

همچنین تشخیص سکته قلبی تقریباً در ۲% موارد به اشتباه داده  نمی‌شود که منجر به پیامدهای بالینی مهمی خواهد شد.
تشخیص های افتراقی  درد سینه در جول زیر آورده شده است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری