• شواهد نشان می‌دهد که ورزش سنگین نامعمول و استرس هیجانی می‌تواند منجر به شروع سکته  قلبی شود. این انفارکتوس‌ها به علت افزایش قابل توجه در مصرف اکسیژن میوکارد
  هوش مصنوعی

  درد قلب و شناسایی انواع ریسک سکته

  درد قلب ممکن است با ورزش ، عصبانیت یا استرس روانی شروع شود، اما سندرم حاد کرونری به طور شایعی بصورت ناگهانی بدون فاکتورهای مستعد کننده آشکار روی می‌دهد و نباید همیشه بدنبال علت خاصی بود. درد قفسه سینه آتیپیک،…

 • هوش مصنوعی

  تشخیص بالینی و بهبود تشخیص آسیب میوکارد با هوش مصنوعی

  تشخیص بالینی پیشرفت‌های متعدد اخیر هوش مصنوعی ، دقت و کارآیی ارزیابی‌ها را در بیماران درد قفسه سینه افزایش داده که این شامل، بیومارکرهای بهتر جهت تشخیص آسیب میوکارد، دسته‌بندی بیماران تشخیص بالینی با توجه به ریسک  وعوارضشان، تست ورزش…

 • هوش مصنوعی

  انسداد عروق کرونری و علائم

  انسداد عروق کروزی یا محیطی در این شرایط، اما با توجه به ماهیت پایدار پلاک آترواسکلروز، درد همیشه با سطح تقریبا ثابت و معینی از فعالیت ایجاد شده و هیچگاه درد استراحتی نخواهیم داشت. این شرایط شیوع نسبتاً بالایی در…

 • هوش مصنوعی

  تشخیص سکته قلبی با ECG و تحلیل QRS

  مرحله پنجم: کمپلکس QRS برای ارزیابی و تفسیر نوار قلب از روی کمپلکس QRS باید ویژگی‌های زیر را مد نظر قرار داد: طول ارتفاع مورفولوژی یا ظاهر موج چگونه QRS را تحلیل کنیم؟ طول کمپلکس QRSطول این کمپلکس می‌تواند باریک…

در حال بارگذاری